!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningslokalen

Gemensamhetslokalen vid C-porten bokas på bokningssidan i entimmespass fram till klockan 22. Antalet bokningar varje månad är begränsat i bokningssystemet för att ge alla möjlighet att nyttja lokalen.

Kom ihåg att boka så att du får tid för för- och efterarbete och att lokalen ska vara tom och städad senast kl 22.  Elektriciteten slås av automatiskt strax efter kl 22 (utom till kyl/frys). Om den inre dörren slår igen utanför bokningstiden kommer du inte in. Det är självklart att du städar ordentligt efter dig samt tar bort skräp och annat. Här, liksom i alla föreningens lokaler och allmänna utrymmen, råder ett strikt rökförbud.

Information om lagring av personuppgifter enligt GDPR: Att vara upplagd som användare i det kombinerade passage- och bokningssystemet medför att uppgifter om passager och bokningar lagras i systemet under en period, varefter informationen gallras bort. Om man inte önskar vara med i systemet ska man meddela styrelsen.