!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bastu med relaxrum

I B-porten i källaren har du efter bokning tillgång till en bastu med tillhörande relaxrum. Lokalen bokas via bokningssidan i tretimmarspass förutom kvällspasset som är fyra timmar. Din nyckelbricka öppnar under bokningstiden B-porten, aktiverar -1 våning i hissen och öppnar dörren till relaxlokalen. Städa noga efter dig, spola av lavarna och skrapa sedan bort så mycket vatten som möjligt från golvet i bastu och dusch. Håll efter toalett och relaxrum så de är fräscha när du lämnar lokalen. Lokalen rengörs bara av oss som använder den.

Bokningssystemet tillåter endast en bokning per dag och två aktiva bokningar totalt.

Om du finner lokalen nedsmutsad kan du efteråt kontakta styrelsen via Hans Luthander som då kontaktar medlemmen som lånat lokalen tiden innan.

Liksom i alla föreningens lokaler och allmänna utrymmen, råder ett strikt rökförbud.

Information om lagring av personuppgifter enligt GDPR: Att vara upplagd som användare i det kombinerade passage- och bokningssystemet medför att uppgifter om passager och bokningar lagras i systemet under en period, varefter informationen gallras bort. Om man inte önskar vara med i systemet ska man meddela styrelsen.