!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Passersystemet

Alla medlemmar, hyresgäster och leverantörer av olika tjänster har fått nyckelbrickor som öppnar portar och utrymmen dygnet runt och bokade lokaler under bokningstiderna. Portalerna in från gatan och dörrarna in till trapphusen kan också öppnas med portkod mellan kl 06-22, alternativt porttelefon som är kopplad till den boendes telefon dygnet runt. Om du vill anmäla eller ändra telefonnummer som ska vara kopplat till porttelefonen kontaktar du styrelsen. I många hissar sitter läsare som ger åtkomst till vissa våningsplan med bricka.
Våra cykelrum och vårt soprum kommer man in i med bricka. Brickan ger möjlighet att boka tvättstugor, gästlägenheter, gemensamhetslokal och relaxrum (bastu) samt ger tillträde till respektive lokal under bokningstiden.
En bokningstavla med pekskärm finns uppsatt i förrummet till föreningslokalen mittemot C-porten. Där kan man göra bokningar utan att använda en egen dator.
I förlängningen planerar vi att avveckla portkodfunktionen så vi får ett säkrare system baserat helt på nyckelbrickor/porttelefoni, som dessutom inte försämras med tiden genom att nycklar och koder kommer på avvägar. Tappar du en bricka går du in på bokningssidan och spärrar den eller anmäler det till styrelsen och då tas den bort ur systemet.

Information om lagring av personuppgifter enligt GDPR: Att vara upplagd som användare i det kombinerade passage- och bokningssystemet medför att uppgifter om passager och bokningar lagras i systemet under en period, varefter informationen gallras bort. Om man inte önskar vara med i systemet ska man meddela styrelsen.