!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugorna

I föreningen ingår två tvättstugor. De ligger mittemot B-porten och D-porten. De är utrustade med tvättmaskiner, mangel, torktumlare och torkskåp.
Tiderna som kan bokas är:

Må - fr 07:00 - 10:00, 10:00 - 13:00, 13:00 - 16:00, 16:00 - 19:00, 19:00 - 22:00
Lö, sö samt helgdagar går det inte att tvätta under första passet (07:00 - 10:00).
Tvättid bokas i bokningssystemet via egen dator eller via bokningstavlan med pekskärm som finns uppsatt i förrummet till föreningslokalen mittemot C-porten. Om du inte öppnat dörren med nyckelbrickan inom 60 minuter efter början av ditt pass så blir tvättiden ledig och kan utnyttjas av någon annan. Vid bokad tid öppnar nyckelbrickan dörren 60 minuter före och 30 minuter efter bokad tid. Detta möjliggör utnyttjande av lediga tvättmaskiner något före bokad tid och lediga torktumlare, -skåp och mangel något efter avslutad tvättid. Dessa tidsregler togs fram med hjälp av en webbenkät som 2017 besvarades av de boende som nyttjade tvättstugorna.

Vi vet att en av de största orsakerna till irritation bland de boende är hur man sköter sig i tvättstugorna. Beakta därför nedanstående regler och lämna tvättstugan i det skick som du skulle vilja finna den i när du ska tvätta.

Tvätta inte mattor i maskinerna då det förstör maskinerna!

  • Torkskåp och tumlare får nyttjas 30 minuter efter passets slut utom efter kl 22.
  • Tvättstugorna är avsedda endast för de boende och inte för lokalhyresgäster, boendes näringsverksamhet eller utomståendes tvätt.
  • Städning av tvättstugan efter avslutat tvättpass innebär att sopa golvet, torka av maskinerna, göra rent i torktumlaren och i torkskåpet.
  • Varje hushåll äger rätt att boka tid i båda tvättstugorna.
  • Vid fel som avser tvättstugorna, se anslag om hur du felanmäler i respektive tvättstuga. Sätt gärna en lapp på den maskin du felanmält så att din granne vet att den är trasig.

Liksom i alla föreningens lokaler och allmänna utrymmen, råder ett strikt rökförbud.

Information om lagring av personuppgifter enligt GDPR: Att vara upplagd som användare i det kombinerade passage- och bokningssystemet medför att uppgifter om passager och bokningar lagras i systemet under en period, varefter informationen gallras bort. Om man inte önskar vara med i systemet ska man meddela styrelsen.