!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 

Trivselregler, antagna på årsmöte

Ljud och os

 • Utför inte störande arbete med borrmaskin, vävstol, hammare etc mellan kl. 20.00-08.00
 • Tänk särskilt på de tidsgränser som gäller för störande ljud när du renoverar
 • Då ljud från centrifugerande tvättmaskiner färdas långt i fastigheten ska tvättmaskiner i lägenheterna inte användas mellan kl 22-06.
 • Ska ni ha fest, tänk på ljudnivån och att meddela era grannar i huset, samt de boende i intilliggande lägenheter i grannporten. En bra dialog löser oftast problemet innan det uppstår.
 • Att grilla med träkol är förbjudet på balkong och loftgång. Använd gärna gasolgrill eller våra två gemensamma uteplatser för grillning.

Gården

 • Vi vill alla att vår gård ska vara ren och fin. Hjälp till genom att inte slänga skräp, fimpar, snus och annat där det inte ska vara.
 • Husdjur får inte vistas utan koppel eller rastas på gården, vilket även gäller inom fastighetens allmänna utrymmen.

Soprum

Soprummet är avsett för att vi boende ska kunna få våra hushållssopor omhändertagna och återvunna. Sortering måste dock alla boende göra själva så att allt hamnar på rätt plats.

 • Hushållssopor - stoppas i hopknutna platspåsar ner i något av schakten som finns bakom luckorna med handtag på vänster sida. OBS pizzakartonger orsakar stopp!
 • Glas skall sorteras i färgat eller ofärgat (utan kapsyler lock och plastpåsar) i behållarna direkt till vänster
 • Tidningar läggs utan påse i kärlen för tidningsinsamling längst in till vänster. OBS att övrigt papper läggs i Brännbart, se nedan
 • Hoppressade brännbara material läggs i de tre behållarna  längst in i högra hörnet. Är behållarna överfulla får du ta hem avfallet och ta ned det igen efter sophämtning (som sker varje vecka, för närvarande på måndag morgon).
 • Små batterier (ej bilbatterier eller liknande) har en behållare just innanför dörren till vänster
 • Elavfall har ett kärl mittemot ytterdörren, det som inte får plats får inte lämnas.
 • Julgran skall klippas och läggas i en sopsäck innan du lägger den i de gröna kärlen för brännbart i soprummet.
 • För allt som inte får plats i behållarna/kärlen hänvisas till en av Stockholms stads återvinningsstationer, se deras hemsida för adress och öppettider. Miljöfarligt avfall kan lämnas på den mobila miljöstationen, datumen och var den stannar finns på http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/ 

Trapphus, balkonger och loftgångar

 • Förvara inte möbler, leksaker, cyklar, barnvagnar eller annat som kan hindra, eller försvåra en evakuering eller sjuktransport. Räddningstjänsten påkallar detta enligt lag. Trapphusen är vår nödutgång i händelse av brand och krislägen!
 • Hushållssopor och annat skräp skall kastas i soprummet och inte ens tillfälligt förvaras i trapphus eller gemensamma utrymmen.
 • På balkonger och räcken till loftgångar skall det inte finnas risk för att något faller ner och/eller orsakar annan skada.

Källare och vindsförråd

 • I källar- eller vindsgångarna utanför lägenhetens förråd får absolut ingenting förvaras.
 • Eldfarliga vätskor, såsom bensin eller annat lättantändligt, är förbjudet att förvara i lägenhetens källar- eller vindsförråd.

Om du blir störd av en granne

I första hand bör du kontakta din granne som du upplever som störande och förklara hur och varför du blir störd. Om du har försökt med detta och störningen ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte kan hantera situationen, är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Om trivselreglerna inte följs

Allvarliga störningar kan leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som stör måste den boende alltid först manas att följa reglerna.

Säkerhet

 • Ha alltid ytterdörren låst till bostaden även om ni är i hemmet.
 • Se till att grindar och portar går i lås eller stäng om de står öppna.
 • Lämna inte ut portkoder till obehöriga.
 • När du ser en obekant på gården så hälsa och titta på personen. Då känner sig personen i fråga sedd och detta kan vara avgörande för att avvärja, t ex inbrott.
 • Oljud i porten? Ta hjälp av en person och kontrollera sedan vad som sker. Verkar det som om ett brott är på gång, ingrip inte utan ring polisen.
 • Bortrest? Meddela dina närmaste grannar så kan de ha lite extra uppsikt.
 • Nyligen inflyttad? Byt lås i ytterdörren omgående. Tidigare lägenhetsinnehavare kanske har kopior på dina nycklar.
 • Boende i lägenheter högst upp i fastigheten eller där det är lätt att nå fönster och balkongdörrar utifrån, bör se till att inga av dessa är öppna när man inte är i bostaden. Installera gärna lås på fönster och balkongdörrar.

Vårda din lägenhet

Åtgärda fel och brister som uppstår i lägenheten om du är bostadsrättsinnehavare.

Anmäl fel och brister som uppstår i lägenheten om du är hyresgäst.