!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontakta styrelsen

E-post till styrelsen tas gärna emot via styrelsen@osterbotten32.se

Till samma adress kan även felanmälan göras.

Nuvarande styrelse, vald maj 2018:

Ove Lindholm, Ordförande.

ordforande@osterbotten32.se
Mattias Lundstedt, Kassör

kassor@osterbotten32.se

Thomas Hartsö, Sekreterare

sekreterare@osterbotten32.se

Pernilla Kallin

ordledamot1@osterbotten32.se

Henrik Dahlstrand, IT-ansvarig

(hanterar frågor om porttelefoni, nyckelbrickor, bokningssystem, e-postlistor)

ordledamot2@osterbotten32.se

Hans Luthander, lokalansvarig

(hanterar frågor om gästlägenheter och övriga bokningsbara lokaler)

ordledamot3@osterbotten32.se

Suppleanter:

 
Johan Johansson suppl1@osterbotten32.se
Elisabeth Janson suppl2@osterbotten32.se

 

 

 

Valberedningen vald i maj 2018 består av:

Cecilia Kotsakidis

Torkel Knutsson

Jenny Ringsö

Paul Castillo

De har en gemensam e-postadress dit förslag på nya styrelseledamöter kan skickas:

valberedningen@osterbotten32.se