!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För nya medlemmar

 

Välkommen

Vi alla i Brf Österbotten 32 hälsar dig hjärtligt välkomen till vårt hus på Norrmalm i Stockholm.

Vi hoppas du kommer att trivas här samt bidra med ditt engagemang i föreningen, huset och området, till allas vår glädje.

På den här sajten hittar du all information om vår förening. Viktiga meddelanden som t. ex. vattenavstängningar och annat får du per e-post. Likaså meddelanden om viktiga händelser som vi inte vill visa offentligt. Se därför till att föreningen har din aktuella e-postadress genom att maila styrelsen via adress s0m finns här. Har du både en jobbmail och en privatmail ser vi helst att du uppger din privata då jobbmail tenderar att bli inaktuella i takt med att man byter arbete.

Om föreningen och fastigheten

Den 15 december 2009 förvärvades fastigheten av Brf Österbotten 32.

Huset byggdes av Familjebostäder och blev klart för inflyttning med början från år 1982.  Föreningens adress är Regeringsgatan 70, 111 39 Stockholm.

Brf Österbotten 32 är hyresvärd för de hyresgäster som bor inom fastigheten.

Föreningen består av 119 lägenheter fördelade på 5 st 1:or, 59 st 2:or, 26 st 3:or, 14 st 4:or, 12 st 5:or och 3 st 6:or.

Samtliga lägenhetsentréer vetter mot gården. Husen är uppdelade i sex portuppgångar, A till F. Fastighetens två entréer vetter mot Regeringsgatan 70 samt Brunnsgatan 18.

Till föreningen hör också tre lokaler som vi hyr ut till

  • Restaurang Tabbouli
  • Förskolan Sture som drivs av Stockholms stad
  • Tillfälligt vakant

Du som är medlem i Bostadsrättsföreningen har valt ett boende där du kan påverka din boendemiljö. Ditt hem är en del av vår gemensamma fastighet och vi hoppas att du ska trivas.

Läs gärna mer här på hemsidan om bokning av tvättstugor, gästlägenheter, gemensamhetslokal och bastu.

Hur fungerar en bostadsrättsförening?

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Om du vill ta upp någon fråga på mötet är du välkommen med en motion. I stadgarna § 37 framgår att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång eller den tid som styrelsen bestämmer. Kontakta styrelsen för besked.

Varje bostadsrätt har ett fastställt andelstal. Detta används för att beräkna bostadsrättens årsavgift samt bostadsrättens andelsvärde.

Vill du hyra ut din lägenhet andra hand måste du söka tillstånd från styrelsen. Föreningen tar ut en årlig kostnad för detta i enlighet med stadgarna.

Vill du vara delaktig i fastighetens skötsel och drift är du välkommen att engagera dig i styrelsearbetet. Hör med styrelsen hur du kommer i kontakt med valberedningen. Styrelsen når du via e-post till styrelsen@osterbotten32.se eller per telefon, se anslagstavlor i portarna.

Allmän info

Det finns två cykelförråd som du öppnar med din nyckelbricka, samt ett öppet "cykelstall" på gården. Det ena förrådet ligger i anslutning till cykelstallet och restaurang Nalens nödutgång. Det andra ligger mellan förskolan och D-porten. Kom ihåg att släcka och låsa.

OBS att cykelförråden inte är tänkta som förvaring av cyklar som används mycket sporadiskt. Förråden blir snabbt överfulla och vi ser helst att man använder det egna källar- eller vindsförrådet för uppställning av cyklar som inte används.

Varje lägenhet har ett förråd på vind eller i källaren där var och en kan förvara möbler och annat bohag.

Soprum med sopsortering finns på gården och öppnas med nyckelbrickan.

Se till att inte den du köper lägenheten av glömmer att lämna bredbandsmodem och digital-TV box med fjärrkontroll då de tillhör lägenheten/föreningen. Läs mer under den rubriken till vänster.

Ytterdörren till lägenheterna tillhör föreningen och du får inte spika i den eller göra andra förändringar av den. Eventuella egna skyltar som du vill sätta upp får fästas på brevlådans plåt, inte på dörrbladet då folieringen (trämönstret) kan skadas.

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsen tillstånd, blanketter finns i menyn till vänster under Dokument. En årlig kostnad utgår i linje med maxbeloppet som anges i stadgarna.

För övrig info om fastigheten och dess utrymmen, vänligen välj rubrik till vänster samt läs igenom trivselreglerna.

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen görs det enklast via:

styrelsen@osterbotten32.se alternativt direkt med någon enskild via länk till vänster: "Kontakta styrelsen".

 Avslutande pekpinnar

 Det finns några skäl där du utan dröjsmål riskerar bostadsrätten/hyresrätten:

  • om du släpar efter med månadsavgiften/hyran
  • om du hyr ut i andra hand utan tillstånd från föreningens styrelse
  • om en lägenhet används för något annat än bostadsändamål
  • om du inte underrättar styrelsen att du har skadedjur i lägenheten
  • om lägenheten vanvårdas
  • om du bedriver brottslig verksamhet i lägenheten